Menu witryny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj14
mod_vvisit_counterWczoraj35
mod_vvisit_counterW tym tygodniu218
mod_vvisit_counterTydzien temu215
mod_vvisit_counterW tym miesi?cu544
mod_vvisit_counterMiesi?c temu1078
mod_vvisit_counter??cznie100568

Dzie? Edukacji Narodowej
środa, 11 października 2017 18:06Szuka? prawdy, kocha? pi?kno,

Chcie? dobra,

czyni? najlepsze -

to zadanie i cel cz?owieka

                   M. Mendelssohn

 

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej

prosimy emerytowanych nauczycieli i pracownikw administracji i obs?ugi o przyj?cie wyrazw szacunku, uznania i podzi?kowania 

za zaanga?owanie i wiele cennych inicjatyw w pracy z m?odzie??. ?yczymy Pa?stwu zdrowia, codziennych powodw do u?miechu

oraz realizacji planw, marze? i pasji. Mamy nadziej?, ?e ciesz?c si? dobrym zdrowiem i zas?u?onym wypoczynkiem wspominacie

swoich uczniw i wychowankw oraz czas z nimi sp?dzony.

                                                                                                            Dyrekcja, pracownicy, rodzice oraz uczniowie

 
Kurs kwalifikacyjny
wtorek, 29 sierpnia 2017 13:15

KURS KWALIFIKACYJNY

Wszystkim zainterresowanym rozpocz?tym kursem kwalifikacyjnym / KKZ / przekazujemy  PLAN SEMESTRU III 

 
Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018
poniedziałek, 29 sierpnia 2016 19:44

Msza ?wi?ta z okazji rozpocz?cia roku szkolengo 2017/2018 rozpocznie si? o godzinie 9:00.

Akademia szkolna o godzinie 10:30

 
wtorek, 27 czerwca 2017 17:40

UWAGA absolwenci gimnazjw zainteresowani nauk?

w Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki!

Nabr do szko?y w Komornie trwa nadal!

Rozpowszechniane informacje jakoby nasza szko?a nie otwiera?a w tym roku pierwszej klasy s? NIEPRAWDZIWE!

Temu, kto opowiada takie rzeczy bardzo z jakiego? powodu zale?y na tym aby pierwszej klasy w nowym roku szkolnym nie otworzy?.

Nabr elektorniczny zosta? zamkni?ty ale do szko?y CI?GLE MO?NA SK?ADA? DOKUMENTY, POZA NABOREM ELEKTRONICZNYM.

Zapraszany wszystkich tych, ktrzy nie z?o?yli do szko?y w Komornie dokumentw po us?yszeniu fa?szywych informacji na temat naboru.

Oficjalnie nabr trwa do 8 lipca. Do tego czasu mo?na sk?ada? dokumenty w sekretariacie. Wszysto w Waszych r?kach drodzy absolwencji gimnazjw!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauk? w Komornie tak?e z powiatw: strzeleckiego i krapkowickiego. Dajcie sobie szans?!

Z??cie dokumenty, a klasa pierwsza zostanie utworzona. Niewiele nam brakuje. ZAPRASZAMY!

 
czwartek, 17 września 2015 14:00

Zarz?dzenie Wjta Gminy Re?ska Wie? dotycz?ce naboru do Zespo?u Szk? w Komornie w roku szkolnym 2017/2018

 

Więcej…
 
"Srebrna tarcza" dla ZS w Komornie wr?czona!
piątek, 14 kwietnia 2017 09:00

Srebrna Tarcza wr?czona. Gratulacje dla wszystkich, ktrzy zapracowali na ten sukces:-) Pan wjt gminy Re?ska Wie? przyby? wr?czy? Pani dyrektor zas?u?one odznaczenie jakie zdoby?a szko?a " Srebrn? Tarcz? Rankingu Perspektyw 2017"

 

11 kwietnia 2017r.odby?a wojewdzka uroczysto?? podsumowania wynikw XIX Rankingu Szk? Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Tym razem gospodarzem uroczysto?ci zainicjowanej przez Opolskiego Kuratora O?wiaty Micha?a Sieka oraz Wojewod? Opolskiego Adriana Czubaka by? Zesp? Szk? Technicznych I Oglnokszta?c?cych im. K. Gzowskiego w Opolu. W uroczysto?ci uczestniczyli ponadto przedstawiciele organw prowadz?cych wyr?nione szko?y oraz reprezentacje szk? ponadgimnazjalnych naszego wojewdztwa, ktre zaj??y wysokie lokaty w oglnopolskim rankingu.

Po oficjalnych wyst?pieniu Opolskiego Kuratora O?wiaty Micha?a Sieka, kurator wraz z reprezentuj?cym Wojewod? Opolskiego - Jerzym Naszkiewiczem oraz wicekuratorem Arturem Zapa?? wr?czyli przedstawicielom zaproszonych szk? statuetki i dyplomy gratulacyjne. Elementem u?wietniaj?cym uroczysto?? by? program muzyczny w wykonaniu m?odzie?y z Gzowskiego.
Z niewielkiego wojewdztwa opolskiego wyr?nionych zosta?o 30 szk? ponadgimnazjalnych 13 licew i 17 technikw, ktre w rankingu Perspektyw uhonorowano symbolicznymi tarczami (dziewi?? z?otych, dziewi?? srebrnych i dwana?cie br?zowych). Gratulujemy wysokiego poziomu nauczania i bogatej oferty edukacyjnej wszystkim szko?om, ktre zosta?y wyr?nione w XIX Rankingu Szk? Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017.

 
piątek, 30 czerwca 2017 21:33

UWAGA zdaj?cy egzaminy poprawkowe w sierpniu!

Terminy egzaminw poprawkowych:

  • J. polski 29.08.2017r. godz. 900
  • Matematyka 30.08.2017r. godz. 900
  • J. niemiecki 29.08.2017r. godz. 900
  • J. angielski 31.08.2017r. godz. 900
 
Terminy naboru
poniedziałek, 26 czerwca 2017 09:24

Wa?ne terminy zwi?zane z naborem 2017/2018


REGULAMIN NABORU NA ROK 2017/2018 ZNAJDZIESZ W SEKCJI REKRUTACJA ORAZ TUTAJ


1. Z?o?enie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi spe?nianie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym

od 29 maja 2017r. do 23 czerwca 2017r.

2. Uzupe?nienie wniosku o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej o ?wiadectwo uko?czenia gimnazjum oraz za?wiadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2017r. do 27 czerwca 2017r.

3.  Weryfikacja przez komisje rekrutacyjn? wnioskw o przyj?cie do szko?y ponadgimnazjalnej i dokumentw potwierdzaj?cych spe?nienie przez kandydata warunkw lub kryteriw branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie czynno?ci, o ktrych mowa w art. 20t ust. 1 ustawy.

od 23 czerwca 2017r. do 7 lipca 2017r. 

4. Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw zakwalifikowanych i kandydatw niezakwalifikowanych do szko?y

10 lipca 2017r. do godz. 12.00

5. Wydanie przez szko?? prowadz?c? kszta?cenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatw zakwalifikowanych, ktry dokona? wyboru kszta?cenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku z?o?enia przez kandydata o?wiadczenia, o wyborze tej szko?y.

od 10 lipca 2017r. do 11 lipca 2017r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pe?noletniego woli przyj?cia w postaci przed?o?enia orygina?u ?wiadectwa uko?czenia gimnazjum i orygina?u za?wiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zosta?y one z?o?one w uzupe?nieniu wniosku o przyjecie do szko?y ponagimnazjalnej, a w przypadku szko?y prowadz?cej kszta?cenie zawodowe tak?e za?wiadczenia lekarskiego zawieraj?cego orzeczenie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do podj?cia praktycznej nauki zawodu

od 10 lipca 2017r. do 13 lipca 2017r. do godz. 12.00

7. Podanie do publicznej wiadomo?ci przez komisje rekrutacyjn? listy kandydatw przyj?tych i kandydatw nieprzyj?tych

14 lipca 2017r. do godz. 14.00

8. Poinformowanie przez dyrektora szko?y ponadgimnazjalnej kuratora o?wiaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

14 lipca 2017r. do godz. 15.00 

 
poniedziałek, 13 marca 2017 07:34

Zesp? Szk? w Komornie rozpocz?? nabr na rok szkolny 2017/2018


Witamy wszystkich przysz?ych absolwentw gimnazjw zainteresowanych nauk? w Zespole Szk? w Komornie.

Zesp? prowadzi nabr do klasy I Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrtotroniki.


NABR ELEKTRONICZNY

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat/app/


wybierz:
nazwa szko?y: Technikum (zawd: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki lub technik agrobiznesu)
miejscowo?? : Komorno
Je?eli masz problem z logowaniem zg?o? si? do sekretariatu szko?y lub zadzwo? 77/4823151.


 
Pierwszy dzie? wiosny
poniedziałek, 20 marca 2017 17:30

PIERWSZY DZIE? WIOSNY W SZKOLE.

21 marca 2017 w szkole odb?d? si? obchody "1go dnia wiony" na sportowo. Zaplanowano 3 pierwsz lekcje. Po nich nasy?pi spotkanie wszystkich klas i nauczycieli w sali gimnastycznej. Samorz?d uczniowski przygotowuje quiz na weso?o. Nast?pnie dziewcz?ta rozegraj? turniej dwch ogni, natomiast ch?opcy turniej pi?ki no?nej na szkolnym boisku.

W sali tyrnie dziewcz?t poprowadz?: Pan Krzysztof Kucharski oraz Pan Gerad Wilczek. Na boisku s?dziowa? b?d? Pan S?awomir Jakoniuk i Pan Andrzej Cicho?. 

Tyrniej dziewcz?t odbywa si? na zasadach "ka?dy z ka?dym". Zespo?y mog? liczy? maxymalnie 10 osb.

Turniej ch?opcw odb?dzie si? wed?ug planu zgodnie ze zg?oszonymi zespo?ami. Zg?oszenia o godzinie 11.00 w sali gomnastycznej przyjmuje Pana S?awomir Jakoniuk. Zesp? liczy 5+1 / szko?a ?rednia  / oraz 6 + 1 gimnazjum/. M?cze trwaj? po 15 minut ka?dy.

Autobusy odjad? w tym dniu planowo.

?yczymy udanej zabawy!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 14

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji