Oferta edukacyjna 2016/2017 PDF Drukuj Email

Oferta edukacyjna 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2012r. zmieniają się podstawy programowe kształcenia we wszystkich zawodach. Nasza szkoła przygotowuje się do wchodzących zmian. Kierunki kształcenia, które są w naszej ofercie, nawiązują do tradycji i specyfiki szkoły, a jednocześnie przygotowują do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
W procesie kształcenia zawodowego uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zgodne z ideą europejskich ram kwalifikacji.
  Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły i propozycjami kształcenia zawodowego.  Kończąc technikum, możesz nie tylko zdobyć kwalifikacje w określonym zawodzie, ale także uzyskać maturę.4-letnie Technikum Agrobiznesu 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

1)  organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;

2)  obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3)  organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami i handlem;

4)  prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;

5)  prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie.


W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje:

Prowadzenie produkcji rolniczej;
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie


 4-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanychprodukcji rolniczej;

2)obsługiwanie pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;

3)ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;

4)organizowanie prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;

5)prowadzenie samochodów osobowych.

 

W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje:

Eksploatacja maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;

Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie;

Kwalifikacja M-46 - eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie.


  Szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne w zawodzie rolnik  

 

 

Ponadto uczniów klas szóstych szkół podstawowych zapraszamy do kontynuacji edukacji w Publicznym Gimnazjum nr1w naszym Zespole Szkół


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)  wykonywanie prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2)  eksploatowanie pojazdów i maszyn rolniczych;

3)  prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

4)  obliczanie opłacalności produkcji rolniczej.

W efekcie kształcenia zdobędzie kwalifikacje:

·Prowadzenie produkcji rolniczej.

W roku szkolnym 2012/2013 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10.01.2012r. zmieniają się podstawy programowe kształcenia we wszystkich zawodach. Nasza szkoła przygotowuje się do wchodzących zmian. Kierunki kształcenia, które są w naszej ofercie, nawiązują do tradycji i specyfiki szkoły, a jednocześnie przygotowują do życia we współczesnym świecie, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego uczeń nabędzie wiedzę i umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne zgodne z ideą europejskich ram kwalifikacji.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły i propozycjami kształcenia zawodowego.

Kończąc technikum, możesz nie tylko zdobyć kwalifikacje w określonym zawodzie, ale także uzyskać maturę.

Kończąc zasadniczą szkołę zawodową, możesz uzupełnić kwalifikacje na poziomie technikum.