Rekiny Przedsi?biorczo?ci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Wojtu?   

Cz?onkowie Szkolnego Klubu Przedsi?biorczo?ci wraz z opiekunem, brali udzia? od 15.10.2012r. do 31.03.2013r. w oglnopolskim projekcie edukacyjnym "Rekiny Przedsi?biorczo?ci" . To projekt po?wi?cony inwestowaniu i skierowany do m?odzie?y ponadgimnazjalnej, ktry obejmuje kurs e-learningowy i gr? SIGG-11. Projekt prowadzi Fundacja 2065 im. Les?awa A.Pagi Nasze zespo?y inwestycyjne wypad?y bardzo dobrze, a? cztery z sze?ciu uklasowa?y si? na 4 pierwszych miejscach w woj.opolskim.

Najlepszy okaza? si? zesp? "JEKASA", ktry zaj?? | miejsce w naszym wojewdztwie a 45 w rankingu krajowym. Zesp? reprezentowali uczniowie: Klaudia ?eme?ka, Sandra Ku?nik i J?drzej Jaroszek z kl. 3 technikum (agrobiznes).