Wiosenny Turniej J?zykowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Braba?ska   

Z okazji I Dnia Wiosny uzcniowie gimnazjum naszej szko?y wzi?li udzia? w Wiosennym Turnieju J?zykowym . Uczniowie musieli wykaza? si? znajomo?ci? j?zyka angielskiego i niemieckiego i zmierzy? si? ze sob? w takich konkurencjach jak: Quiz z wiedzy na temat pa?stw niemiecko- i angloj?zycznych, pisanie wiersza o wio?nie w wybranym j?zyku obcym czy nazywanie cz??ci cia?a w obydwu j?zykach.

Po zaci?tej rywalizacji I miejsce zaj??a klasa II , II miejsce klasa IIIA a III miejsce klasa IIIB. Wa?niejsza od wygranej by?a jednak w tym dniu dobra zabawa!