Konkursy recytatorskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Braba?ska   

11 kwietnia odby? si? w naszej szkole IV Mi?dzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Josepha von Eichendorffa W dwch j?zykach".

Konkurs skierowany jest do uczniw szk? ?rednich powiatu k?dzierzy?sko kozielskiego i ma na celu popularyzacj? poezji oraz poznanie twrczo?ci Josepha von Eichendorffa.

Uczniowie prezentowali utwory w j?zyku niemieckim oraz ich przek?ady na j?zyk polski a ich wyst?py ocenia?o jury z?o?one z nauczycieli polonistw i germanistw. W konkursie wzi??o udzia? 12 uczestnikw z 6 szk? ?rednich. Nasz? szko?? reprezentowali Jennifera Bartetzko, Weronika Roma?czyk i Mateusz Konieczny. Poziom wykonania utworw by? bardzo wysoki.

Ostatecznie I miejsce w konkursie zaj??a Wiktoria Lehnert z II LO w K?dzierzynie-Ko?lu, II miejsce Karol Siwo? z ZST i O w K?dzierzynie - Ko?lu, III miejsce Sybilla Ko?uchowicz z I LO w K?dzierzynie - Ko?lu.

Rwnocze?nie odby?y si? gminne eliminacje konkursu recytatorskiego "M?odzie? recytuje poezj?". Do kolejnego, rejonowego etapu konkursu zakwalifikowali si? uczniowie klasy II gimnazjum Julia ?liwi?ska i Patrick Suchan.

Gratulujemy zwyci?zcom!