PDF Drukuj Email
Wpisany przez ?ukasz Flegel   

W bie??cym roku szkolnym nasza szko?a ponownie przyst?pi?a do akcji oddawania krwi pt.: M?oda Krew Ratuje ?ycie. Pomimo tego, ?e w naszej placwce s? tylko trzy klasy     z uczniami pe?noletnimi , na 38 ch?tnych krew uda?o si? odda? a? 23 osobom. Serdecznie dzi?kujemy za wspania?? postaw? i zapraszamy do udzia?u w nast?pnej tego typu akcji. Zach?cam do ogl?dania galerii zdj??.

Opiekun Szkolnego Klubu HDK

?ukasz Flegel