Szkolna Internetowa Gra Gie?dowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Wojtu?   

22 kwietnia 2013r zwyci?ski zesp? "JEKASA" w sk?adzie Klaudia ?eme?ka, Sandra Ku?nik i Jedrzej Jaroszek wraz z opiekunem uczestniczyli w Gali Fina?owej XI edycji konkursu Szkolnej Internetowej Gry Gie?dowej. Gala odby?a si? w Sali Notowa? Gie?dy Papierw Warto?ciowych w Warszawie. Uczniowie odebrali dyplom i gratulacje oraz zestawy edukacyjne za zaj?cie I miejsca w wojewdztwie opolskim.