Lewituj?cy poci?g PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   

Dnia 23 wrze?nia klasy 2 i 3 gimnazjum pojecha?y do Wroc?awia na uniwersytecki Festiwal Nauki.  G?wnym celem wyjazdu by? wyk?ad z fizyki pt. Lewituj?cy poci?g . Wyk?adowca przedstawia? wiele do?wiadcze?, w ktrych najwa?niejsz? rol? odgrywa? ciek?y azot. Potem na korytarzach uniwersytetu  przedstawiane by?y eksperymenty chemiczne. Wiele z nich wywar?o na nas piorunuj?ce wra?enie.
 Drugim punktem wycieczki by?o obejrzenie Panoramy Rac?awickiej. Spotkanie z tym niezwyk?ym dzie?em malarskim by?o prawdziw? uczt? duchow?, ktra na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci.

 24 wrze?nia uczniowie klasy 1 gimnazjum oraz ochotnicy z klasy 2 i 3 udali si? do Wroc?awia na dalsz? cz??? Festiwalu Nauki. Klasa 1 uda?a si? do muzeum, gdzie ogl?da?a szkielety zwierz?t.  Najciekawszym eksponatem by? olbrzymi szkielet wieloryba. Z kolei klasy 2 i 3 wzi??y udzia? w niecodziennej lekcji przeprowadzonej w profesjonalnym  laboratorium chemicznym.  Uczniowie za?o?yli niezb?dne fartuchy i okulary, a nast?pnie wykonywali przer?ne  do?wiadczenia chemiczne . Wielu z nas poczu?o w sobie potencja? chemika ;)


Serdecznie dzi?kujemy p. Suchej - Drewnickiej  i p. Kubicy Gabrysch  za zorganizowanie tych ?wietnych wyjazdw.

Dnia 23 wrze?nia klasy 2 i 3 gimnazjum pojecha?y do Wroc?awia na uniwersytecki Festiwal Nauki.

 G?wnym celem wyjazdu by? wyk?ad z fizyki pt. Lewituj?cy poci?g . Wyk?adowca przedstawia? wiele do?wiadcze?, w ktrych najwa?niejsz? rol? odgrywa? ciek?y azot. Potem na korytarzach uniwersytetu  przedstawiane by?y eksperymenty chemiczne. Wiele z nich wywar?o na nas piorunuj?ce wra?enie.

 Drugim punktem wycieczki by?o obejrzenie Panoramy Rac?awickiej. Spotkanie z tym niezwyk?ym dzie?em malarskim by?o prawdziw? uczt? duchow?, ktra na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci.

24 wrze?nia uczniowie klasy 1 gimnazjum oraz ochotnicy z klasy 2 i 3 udali si? do Wroc?awia na dalsz? cz??? Festiwalu Nauki. Klasa 1 uda?a si? do muzeum, gdzie ogl?da?a szkielety zwierz?t.  Najciekawszym eksponatem by? olbrzymi szkielet wieloryba. Z kolei klasy 2 i 3 wzi??y udzia? w niecodziennej lekcji przeprowadzonej w profesjonalnym  laboratorium chemicznym.  Uczniowie za?o?yli niezb?dne fartuchy i okulary, a nast?pnie wykonywali przer?ne  do?wiadczenia chemiczne . Wielu z nas poczu?o w sobie potencja? chemika ;)

Serdecznie dzi?kujemy p. Suchej - Drewnickiej  i p. Kubicy Gabrysch  za zorganizowanie tych ?wietnych wyjazdw.