M?oda krew ratuje ?ycie PDF Drukuj Email

W bie??cym roku szkolnym z inicjatywy opiekuna Klubu Honorowych Dawcw Krwi w ZS Komorno pana ?ukasza Flegla, pe?noletnia m?odzie? naszej szko?y mog?a z du?ym rozmachem przyst?pi? do cyklicznej akcji krwiodawstwa pt.: M?oda Krew Ratuje Zycie.

Uczniowie z klas 3T, 3TM, 4T oraz z 4TM ?wiadomi tego, ?e oddaj?c krew mog? komu? uratowa? ?ycie, bez chwili zawahania i bardzo licznie stawili w dniu 8 listopada w szkolnym internacie, aby wzi?? udzia? w tym szlachetnym przedsi?wzi?ciu. Ch?tnych uczniw do podzielenia si? ?yciodajnym p?ynem by?o a? pi??dziesi?ciu jeden. Niestety wiele osb musia?a zrezygnowa? z przyczyn zdrowotnych. W sumie krew odda?o siedemnastu krwiodawcw i dzi?ki nim uda?o si? zebra? 7 l i 300 ml krwi:

1. Klasa 3TM siedmiu uczniw (3 l i 150 ml krwi);

2. Klasa 4TM pi?ciu uczniw (2 l i 250 ml krwi);

3. Klasa 4T czterech uczniw (1 l i 350 ml krwi);

4. Klasa 3T dwch uczniw (550 ml krwi).

Gor?ce podzi?kowania dla wszystkich uczestnikw oraz dla pani Ireny Czuty-Pakosz za pomoc w organizacji akcji.

Szkolny Klub HDK

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji