ZS wicemistrzem powiatu PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   

Po zdobyciu miejsca na podium w turnieju pi?ki no?nej na trawie, m?ska reprezentacja w popularnej pi?ce halowej z du?ym optymizmem przyst?pi?a do turnieju eliminacyjnego, ktry odby? si? 7 listopada na pi?knej hali MOSiR-u w Azotach. Los przydzieli? nasz? dru?yn? do grupy B, w ktrej pokonali?my ZS nr 1, II LO oraz zremisowali?my z I LO.

Zajmuj?c pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej awansowali?my do turnieju fina?owego, gdzie czeka?y ju? na nasz? dru?yn? najlepsze zespo?y z grupy eliminacyjnej A: ZSTiO (Azoty), ZS?? (?egluga) oraz I Liceum Oglnokszta?c?ce (awans z drugiego miejsca w naszej grupie). Nast?pnego dnia, tj. 8 listopada fina? rozgrywek odby? si? w systemie gier ka?dy z ka?dym. Po pokonaniu faworyta rozgrywek Zespo?u Szk? ?eglugi ?rdl?dowej 2:1, niestety ulegli?my p?niejszemu tryumfatorowi zawodw dru?ynie ZSTiO z Azot 0:2. W zwi?zku z tym, ?e Komorno zawsze walczy do ko?ca, w meczu, ktry mg? nam zagwarantowa? drugie miejsce podopieczni pana ?ukasza Flegla pokonali 2:0 I Liceum Oglnokszta?c?ce i zostali wicemistrzami powiatu.

Kolejno?? dru?yn:

  1. Zesp? Szk? Technicznych i Oglnokszta?c?cych w K?dzierzynie-Ko?lu;
  2. Zesp? Szk? w Komornie;
  3. Zesp? Szk? ?eglugi ?rdl?dowej w K?dzierzynie Ko?lu;
  4. I Liceum Oglnokszta?c?ce w K?dzierzynie Ko?lu.

Nasza dru?yna wyst?pi?a w nast?puj?cym sk?adzie: Marek Filipczak, Mateusz Ploszczyca, Dastin Glombik, Rafa? Bulik, Adrian S?adek (kapitan), ?ukasz Piechula, Mariusz Staniek, Grzegorz Reinert, ?ukasz Gruntkowski oraz Damian Konsek.

Poprawiony: niedziela, 11 grudnia 2011 18:10
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji