XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Wojtu?   

W dniu 19 kwietnia 2013r. odby? si? w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc?awiu etap okr?gowy XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych . M?odzie? Zespo?u Szk? w Komornie wzi??a udzia? w trzech blokach tematycznych agrobiznes, architektura krajobrazu oraz mechanizacja rolnictwa.

Uczniowie Dominik Kosub i Robert Niewienda z bloku mechanizacja rolnictwa zaj?li dwa pierwsze miejsca, a uczennica Martyna Kowaczek w bloku architektura krajobrazu zaj??a trzecie miejsce. Wymienieni laureaci zakwalifikowali si? do etapu centralnego.

Eliminacje okr?gowe polega?y na zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej i umiej?tno?ci praktycznych w danym bloku tematycznym. W eliminacjach okr?gowych wzi?li udzia? uczniowie wszystkich szk? rolniczych woj. opolskiego i dolno?l?skiego. Etap centralny tej olimpiady odb?dzie si? w dniach 07/08 czerwca br. w Szkole G?wnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji