PDF Drukuj Email
Wpisany przez ?ukasz Flegel   
poniedziałek, 18 listopada 2013 00:00

 

W poniedzia?ek na d?ugiej przerwie odby? si? apel, podczas ktrego dotychczasowy dyrektor naszej szko?y Pan Bernard Marks oficjalnie po?egna? si? z ca?? spo?eczno?ci? szkoln? i podzi?kowa? za owocn? wsp?prac? wszystkim pracownikom. Nowym dyrektorem Zespo?u Szk? w Komornie zosta?a Pani ?ucja Dzimiera, ktr? serdecznie przywita?a licznie zebrana m?odzie?. Panu Marksowi dzi?kujemy za ogromny wk?ad pracy wniesiony w tak krtkim okresie czasu, natomiast nowej Pani dyrektor, ?ucji Dzimiera, ?yczymy wytrwa?o?ci i samych sukcesw w zarz?dzaniu nasz? placwk? o?wiatow?. 

Poprawiony: środa, 20 listopada 2013 19:54
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji