PDF Drukuj Email
Wpisany przez ?ukasz Flegel   
środa, 20 listopada 2013 19:23

Pomimo coraz mniejszej ilo?ci uczniw pe?noletnich Szkolny Klub Honorowych Dawcw Krwi nie zaprzestaje swojej szczytnej dzia?alno?ci. W bie??cym roku szkolnym z racji niskiej frekwencji nie b?dziemy ju? go?ci? ambulansu z Opola, lecz z w?asnej inicjatywy i systematycznie skorzystamy  z us?ug Oddzia?u Terenowego RCKiK w K?dzierzynie Ko?lu. Pierwszy etap akcji M?oda Krew Ratuje ?ycie ju? za nami. W czwartek 14.11.13 roku sze?? osb z Zespo?u Szk? w Komornie busem szkolnym uda?o si? do K?dzierzyna Ko?la i odda?o krew. Byli to nast?puj?cy krwiodawcy: Jaros?aw Rippel, Tomasz Weingart, Tomasz Schega, Krzysztof Zmuda, Damian Jo?ca i ?ukasz Flegel. Ch?tnych zg?osi?o si? wi?cej, lecz z r?nych przyczyn osoby te nie zosta?y dopuszczone przez lekarza lub przez swoje gapiostwoJ. W grudniu kolejny wyjazd i ju? zapraszamy ch?tnych do pomocy potrzebuj?cym.

Poprawiony: środa, 20 listopada 2013 19:42
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji