Spotkanie z poezj? PDF Drukuj Email
Wpisany przez El?bieta Szafarczyk   
poniedziałek, 02 grudnia 2013 21:47

Jesie? to czas, w ktrym przyroda traci urod?, zamiera, przygotowuje si? do najtrudniejszej pory - zimy. Aura sprzyja refleksjom nad ?yciem i jego sensem. Warto si? zatrzyma?, zamy?li?, wyciszy?. W naszej szkole mieli?my okazj? ku temu dzi?ki programowi artystycznemu pt. "Listopadowa zaduma", ktry zaprezentowano 27.11.br. Uczniowie kl. 3G recytowali pi?kne wiersze m.in. ks. Jana Twardowskiego, W. Szymborskiej, T. R?ewicza, a kole?anki i koledzy z kl. 1G, daj?c popis swych umiej?tno?ci muzycznych, tworzyli nastrojowy akompaniament. Spotkanie z poezj? przypomnia?o nam, ?e przemijanie i ?mier? s? nieod??cznymi elementami ?ycia, a ?wiadomo?? tego pomaga cieszy? si? ka?dym dniem.

Za chwile" Listopadowej zadumy" dzi?kujemy przede wszystkim p. G. Wilczkowi, a tak?e p. E. Szafarczyk i p. M. Kozie.

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 21:52
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji