Ze ?l?skiem PDF Drukuj Email
Wpisany przez El?bieta Szafarczyk   

Wielu uczniw naszej szko?y to rdzenni ?l?zacy doskonale pos?uguj?cy si? miejscowymi gwarami oraz znaj?cy rodzim? kultur? i histori?. Dostrzegaj?c warto?? tego zjawiska, bierzemy udzia? w r?nych dzia?aniach promuj?cych Ma?? Ojczyzn? .
    Ucze? kl. 1T (jednocze?nie absolwent naszego gimnazjum) Mateusz Wiecha przyst?pi? do XX Regionalnego Konkursu Literackiego "Ze ?l?skiem na ty" organizowanego przez ?ubnia?ski Dom Kultury. Napisa? prac? pt. "Historia mojygo praprao?py Hulina"( wspiera?a go p. E. Szafarczyk) i zosta? wyr?niony przez jury. W nagrod? otrzyma? 2 cenne s?owniki. Mateusz ju? planuje temat pracy, ktr? napisze za rok.

 

Poprawiony: środa, 11 grudnia 2013 20:10
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji