Wyczeczka do Wiednia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Irma Kubica-Gabrysch   

W dniu 10.12.2013 r. odby?a si? wycieczka szkolna do Wiednia, na ktr? pojechali uczniowie z klasy IG i II G. Funkcj? opiekunw pe?nili: pani Irma Kubica-Gabrysch, pani Sylwia D?browska oraz pani Irena Czuta-Pakosz. W podr? nad Dunaj wybrali?my si? autokarem. Po przyje?dzie do Wiednia, miasta s?yn?cego z doskona?ej kawy i walca,  do??czy? do nas nasz polskoj?zyczny przewodnik. Pomimo z?e jpogody zdo?ali?my obejrze? Stare Miasto; przede wszystkim Oper? Wiede?sk?, Parlament, Hofburg, katedr? ?wi?tego Szczepana. Na d?u?ej zatrzymali?my si? Wiede?skim Muzeum Historycznym, gdzie ka?dy mia? czas na obejrzenie wystawy. Nast?pnie przeszli?my si? po terenie Schonbrunn - jednego z najpi?kniejszych za?o?e? parkowo - pa?acowych, wpisanego na list? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Mi?ym akcentem na zako?czenie wycieczki po Wiedniu by? pobyt na Jarmarku Bo?onarodzeniowym, gdzie ka?dy uczestnik wycieczki mg ?poczu? magi? zbli?aj?cych si? ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Poprawiony: niedziela, 15 grudnia 2013 23:37
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji