Drukuj
Wpisany przez Ewelina Braba?ska   

 

7 stycznia odby? si? w II LO im. Miko?aja Kopernika w K?dzierzynie Ko?lu p?fina? konkursu j?zykowego Wschd Zachd. W p?finale z j?zyka niemieckiego wzi??o udzia? 34 najlepszych gimnazjalistw naszego powiatu. Nasz? szko?? reprezentowa?o 8 uczniw: Marcel Barzantny z klasy I, Patryk Koletzko i Szymon Reyman z klasy II, Julia ?liwi?ska, Nadine Klee, Florian Mainka i Olaf Krl z klasy III. Do fina?u, ktry odb?dzie si? 7 marca uda?o si? zakwalifikowa? Marcelowi i Nadine. Gratulujemy i ?yczymy powodzenia!

Poprawiony: czwartek, 23 stycznia 2014 20:22