SPORT SZKOLNY PDF Drukuj Email
Wpisany przez ?ukasz Flegel   

Miesi?c luty w naszej szkole obfitowa? w wiele wydarze? sportowych. 1 lutego 2014r. nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali gimnazjalny turniej w halowej pi?ce no?nej dziewcz?t oraz ch?opcw . Przeciwnikami naszych reprezentacji byli gimnazjali?ci z D?ugomi?owic. W turnieju udzia? wzi??y dwie ?e?skie dru?yny (po jednej z PG D?ugomi?owice i PG Komorno) oraz cztery m?skie zespo?y (po dwie z ka?dej ze szk?). Dla zwyci?zcw przewidziane zosta?y nagrody rzeczowe w postaci pi?ek no?nych, natomiast dla wszystkich uczestnikw zagwarantowane by?y puchary, dyplomy oraz s?odki pocz?stunek. Gospodarze okazali si? nadzwyczaj go?cinni i atrakcyjne nagrody rzeczowe pojecha?y do D?ugomi?owic. Jednak okazj? do rewan?u dru?yny z Komorna b?d? mia?y ju? niebawem. Turniej sfinansowany zosta? ze ?rodkw realizowanego w naszej szkole projektu Comenius "P?noc - Po?udnie" oraz przez Urz?d Gminy w Re?skiej Wsi za co serdecznie dzi?kuj? organizatorzy.

Kolejno?? gier i wyniki:

 1. 1.Komorno I - D?ugomi?owice II 1:3
 2. 2.Komorno II - D?ugomi?owice II 6:2
 3. 3.Komorno I - Komorno II 5:1
 4. 4.D?ugomi?owice II - D?ugomi?owice I 11:3
 5. 5.Dziewczyny: Komorno - D?ugomi?owice 4:5
 6. 6.Komorno I - D?ugomi?owice I 11:1
 7. 7.D?ugomi?owice II - Komorno II 8:2

 

Klasyfikacja ch?opcw:

 

 1. 1.D?ugomi?owice II - 9 punktw, stosunek bramek 22 - 6
 2. 2.Komorno I - 6 punktw, stosunek bramek 17 - 5
 3. 3.Komorno II - 3 punkty, stosunek bramek 9 -15
 4. 4.D?ugomi?owice I - 0 punktw, stosunek bramek 6 -28

 

Klasyfikacja dziewcz?t:

 

 1. 1.D?ugomi?owice - 3 punkty, stosunek bramek 5 - 4
 2. 2.Komorno - 0 punktw, stosunek bramek 4 - 5

 

  Oprcz zmaga? pi?karskich nie zabrak?o rwnie? emocji zwi?zanych z pi?k? siatkow?. Zwyci?ska dru?yna turnieju mi?dzyklasowego w szkole ?redniej wywo?a?a na pojedynek swoich nauczycieli. Zesp? w sk?adzie panie Beata Kubacka, Irena Czuta Pakosz oraz panowie Gerard Wilczek, Jacek Bili?ski, Krzysztof Kucharski, Andrzej Cicho? i ?ukasz Flegel g?adko pokonali swoich podopiecznych 3:0. O zwyci?stwie zadecydowa?o do?wiadczenie i ma?a ilo?? b??dw w?asnych.

  Swoje wyst?py zainaugurowali tenisi?ci sto?owi. W rozgrywkach szk? ponadgimnazjalnych w?rd ch?opcw ucze? klasy II T Robert Kubina by? sidmy. Na dalszych miejscach uplasowali si? Mateusz Zeme?ka oraz Mateusz Jakisz. W?rd gimnazjalistw do etapu powiatowego awansowa?y uczennice Mirella Kurpiela, Wiktoria Jasik oraz Natalia Kopiec. Na szczeblu gminnym Marek Sluzalek, Patryk P?achetka oraz Sebastian Kawala przegrali swoje mecze                   z rwie?nikami z D?ugomi?owic i odpadli z dalszych rozgrywek.

  Nie popisali si? pi?karze r?czni w mistrzostwach powiatu szk? ponadgimnazjalnych. Srogie lekcje gry w pi?k? r?czn? otrzymali od II LO oraz od ZS nr. 1. Niestety ilo?? uczniw w naszej szkole drastycznie spada, co niew?tpliwie negatywnie wp?ywa na osi?gane przez technikum wyniki sportowe. W galerii zamieszczone s? zdj?cia z turnieju halowego oraz z meczu siatkwki nauczycieli na uczniw.

Poprawiony: piątek, 21 lutego 2014 17:19
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji