Konkurs PDF Drukuj Email


       

                                                 

 

Konkurs „Drzewo życia”   

dla Zespołu Szkół w Komornie

w ramach realizacji zadań projektu Comenius "Północ-południe"

Cele konkursu:

  • uświadomienie zależności życia człowieka od środowiska naturalnego,
  • ukazanie doniosłej roli drzew w kształtowaniu środowiska życia człowieka,
  • nabycie wiedzy dotyczącej prawnych zasad ochrony środowiska i życia w zgodzie z naturą,
  • wprowadzanie w przyszłości dobrych pomysłów i rozwiązań oraz przestrzeganie obowiązujących norm prawnych w celu ochrony, poszanowania i mądrego kształtowania środowiska naturalnego.

Zakres konkursu

 

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół w Komornie.

 

Założenia dotyczące pracy konkursowej

 

Uczniowie przystępujący do konkursu przygotowują pracę projektową w formie rozprawki lub opowiadania (zalecany format A4), obejmującą swym zakresem:

  • wskazanie znaczenia ochrony środowiska naturalnego w powiąz życiem człowieka
  • drzewo jako element środowiska naturalnego człowieka nierozerwalnie związany z jego egzystencją,

 

Praca powinna zawierać stronę tytułową z tematem konkursu oraz podpisem autora i powinna być napisana ręcznie. Mile widziane będą ilustracje. Prace wykonane na komputerze zostaną odrzucone.

 

Terminy

 

Prace konkursowe należy złożyć do 25 kwietnia 2014 r. bezpośrednio na ręce Pani mgr Elżbiety Szafarczyk.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 12 maja 2014 r.

 

Komisja konkursowa

 

Prace złożone w określonym terminie zostaną ocenione pod względem merytorycznym, formalnym i estetycznym przez Komisję Konkursową w składzie:

  1. mgr Elżbieta Szafarczyk
  2. mgr Urszula Pietruszka

 

Nagrody

 

Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy,

a zwycięzca cenną nagrodę rzeczową. Wszyscy laureaci miejsc 1 - 5 w ramach nagrody pojadą na wycieczkę do Wisły w dniach 16-17-18 maja 2014 r.

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie !

www.nordensuden.eu

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji