V Mi?dzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ewelina Braba?ska   

Dnia 1 kwietnia 2014r. odby? si? w naszej szkole ju? po raz pi?ty Mi?dzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Josepha von Eichendorffa. Uczestnicy reprezentowali 4 szko?y ?rednie powiatu k?dzierzy?sko-kozielskiego. Do konkursu przyst?pi?o 8 uczestnikw, ktrych ocenia?o jury w sk?adzie: pani Mariola Majnusz-Stadnik z Uniwersytetu Opolskiego, pan Henryk Hojdem, Przewodnicz?cy Zarz?du Gminnego TSKN, pan Bruno Kosak i pan Pawe? Ryborz z Grno?l?skiego Centrum Kultury i Spotka? im. Eichendorffa w ?ubowicach oraz pan Marian Wojciechowski, Wjt Gminy Re?ska Wie?.

I miejsce w konkursie zaj??a Patrycja Ignacy z Zespo?u Szk? nr 1 im. Powsta?cw ?l?skich, II miejsce Patrycja Nendza, III miejsce Dominika Klyta, rwnie? uczennice Zespo?u Szk? nr 1. Gratulujemy i zapraszamy do udzia?u w kolejnej edycji konkursu w przysz?ym roku!

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji