XXXVIII Olimpiada Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Wojtu?   

  Dnia 11 kwietnia 2014r. odby? si? etap okr?gowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc?awiu. M?odzie? naszej szko?y wzi??a udzia? w trzech blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu oraz mechanizacja rolnictwa.

Uczniowie Martin Cygan kl. III T i Denis Kirchniawy kl. IV T z bloku mechanizacja rolnictwa zaj?li dwa pierwsze miejsca i zakwalifikowali si? do etapu centralnego olimpiady. Tegoroczne Centralne eliminacje b?d? zorganizowane na terenie okr?gu  krakowskiego w dniach 06 - 07 czerwca 2014 roku w  Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych i Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

Eliminacje okr?gowe polega?y na zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej i umiej?tno?ci praktycznych  w danym bloku tematycznym. W eliminacjach okr?gowych wzi?li udzia?  uczniowie  wszystkich szk? rolniczych woj. opolskiego i dolno?l?skiego.

 

 

Gratulujemy !

 

 

 

                                                                          

 

 

 

Informacja o wynikach eliminacji okr?gowych

XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych

 

            Dnia 11 kwietnia 2014r. odby? si? etap okr?gowy XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno?ci Rolniczych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc?awiu. M?odzie? naszej szko?y wzi??a udzia? w trzech blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu oraz mechanizacja rolnictwa.

Uczniowie Martin Cygan kl. III T i Denis Kirchniawy kl. IV T z bloku mechanizacja rolnictwa zaj?li dwa pierwsze miejsca i zakwalifikowali si? do etapu centralnego olimpiady. Tegoroczne Centralne eliminacje b?d? zorganizowane na terenie okr?gu  krakowskiego w dniach 06 - 07 czerwca 2014 roku w  Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych i Centrum Kszta?cenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.

Eliminacje okr?gowe polega?y na zaprezentowaniu wiedzy teoretycznej i umiej?tno?ci praktycznych  w danym bloku tematycznym. W eliminacjach okr?gowych wzi?li udzia?  uczniowie  wszystkich szk? rolniczych woj. opolskiego i dolno?l?skiego.

 

Gratulujemy !

 

                                                                          

 

Poprawiony: niedziela, 11 maja 2014 17:22
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji