Praktyki uczniowskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Janusz Wojtu?   

W ramach projektu unijnego realizowanego wraz z RCRE w Opolu - OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLI?EJ RYNKU PRACY w terminie od 03.03 do 28.03.2014 r. trzech uczniw III klasy technikum agrobiznesu odbywa?o praktyki zawodowe w Demonstracyjnym Gospodarstwie Ekologicznym Ekostyl w miejscowo?ci Biadacz-Kamienisko w powiecie kluczborskim. Prowadzenie gospodarstwa ekologicznego oraz ?ycie w zgodzie z ekologi? jest mottem ?yciowym i wspania?ym hobby gospodarzy. By?a to wi?c okazja do zdobywania nowych umiej?tno?ci oraz cenna przygoda, ktra  z pewno?ci? zaowocuje w przysz?o?ci. W czasie wolnym praktykanci mieli mo?liwo?? poznania wszelkich urokw okolicy. Z praktyki wrcili zadowoleni.

Pod koniec kwietnia br. kolejna grupa trzech uczniw klasy III technikum mechanizacji wyje?d?a na praktyk? zawodow? do Austrii.

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji