Beet Europe 2014 Drukuj

Trzecia ods?ona organizowanej co 2 lata imprezy, tym razem odby?a si? 2 pa?dziernika 2014 r. w miejscowo?ci Dobieszw (woj. opolskie), na terenie 2 080-hektarowego gospodarstwa rolnego Konrada Pohla przedsi?biorcy i plantatora wsp?pracuj?cego z Sdzucker Polska S.A. Tegoroczna edycja organizowana by?a pod has?em Buraki w Europie tradycja i przysz?o??. Bra?o w niej udzia? oko?o 150 wystawcw z polski i zagranicy. Liczba odwiedzaj?cych to oko?o 10 000 osb z Polski i wielu krajw europejskich m.in.: Niemiec, Francji, Belgii i Austrii.Poprawiony: poniedziałek, 13 października 2014 13:10