Młodzież wróciła bogata w wiedzę, umiejętności i z nowym doświadczeniem. Do Niemiec z uczniami pojechali nauczyciele przedmiotów zawodowych: pan mgr inż. Andrzej Cichoń, jako pomysłodawca oraz organizator wycieczki i pan  Janusz Wojtuś. Wyjazd był możliwy dzięki realizowanemu w naszej szkole przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu projektowi systemowemu nr POKL.09.02.00-16-001/13 pn.: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Rynku Pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


Dodał: Andrzej Cichoń

 

 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji