PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
czwartek, 15 stycznia 2015 19:47

Obz m?odzie?owy w  ramach projektu ERASMUS +

TRADYCYJNE- NIETRADYCYJNE WSPLNE GOSPODAROWANIE

dziar (S?owacja) 22-29.11.2014

Grupa m?odzie?y Zespo?u Szk? w Komornie , wraz z opiekunem, oraz z kolegami z Czech i S?owacji uczestniczy?a w dzia?aniach zorganizowanych w ramach obozu m?odzie?owego. Wsplne dzia?ania dotyczy?y poznania regionu S?owacji, w ktrym przebywali uczestnicy obozu. M?odzi ludzie pracowali w grupach mi?dzynarodowych, realizuj?c powierzone zdania. Mieli okazj? zaprezentowa? potrawy narodowe.

Grupa polska  samodzielnie wykona?a  kluski ?l?skie j i cz?stowa?a nimi wsp?uczestnikw. W ramach poznawania tradycji i kultury regionu m?odzi ludzie zwiedzali muzeum regionalne, Muzeum Tatrza?skiego Parku Narodowego, a tak?e uczestniczyli w tematycznych zaj?ciach warsztatowych zwi?zanych z r?kodzie?em danego regionu ( rze?biarstwo, hafciarstwo i wycinanie serwetek).

Obz mo?na podsumowa? jakom wydarzenie rozwijaj?ce zarwno komunikatywno??, umiej?tno?ci praktyczne jak i ?wiadomo?? kulturow? m?odzie?y.

Poprawiony: niedziela, 01 lutego 2015 19:35
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji