M?odzie? w dzia?aniu w Czechach 7-14.02.2015 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 15 lutego 2015 18:47

W dniach 7-14 lutego 2015 r. grupa m?odzie?y z Zespo?u Szk? w Komornie pod opiek? mgr. S?awomira Jakoniuka wzi??a udzia? w projektowym spotkaniu  w Republice Czeskiej w ramach  programu Erasmus +. Z partnerskimi szko?ami z Opavy i Levic na S?owacji  realizowano projekt  "Wsplny wst?p do rolnictwa" w ramach  akcji "M?odzie? w dzia?aniu".

Podczas tygodniowego  spotkania m?odzie?  wzi??a udzia? w ciekawych  prelekcjach i spotkaniach z ekspertami r?nych dyscyplin, ktrzy t?umaczyli zagadnienia z dziedzin takich jak: ekologiczne uprawy i hodowla, bio uprawy, rolnictwo ekologiczne oraz pozyskiwanie i przetwarzanie  ?ywno?ci zgodnie z certyfikatami UE. Warsztaty kulinarne, plastyczne oraz zaj?cia z hodowc? pszcz? to tylko niektre z najciekawszych przedsi?wzi??, w ktrych nasi uczniowie wzi?li udzia?. Ca?o?? odbywa?a si? w pi?knej zimowej scenerii Ja?skich ?a?ni k/ Opavy. Kolejne spotkanie, ktrego motywem przewodnim b?d? ta?ce latynoameryka?skie odb?dzie si? w maju 2015 r. tak?e w Ja?skich ?a?niach. Wszystkich zainteresowanych udzia?em w spotkaniu serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Poprawiony: niedziela, 15 lutego 2015 18:53
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji