"S?owianie ta?cz?" czyli kolejne projektowe spotkanie m?odzie?y w parach programu "M?odzie? w dzia?aniu" PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 18 maja 2015 07:26

Kolejny udany wyjazd projektowy uczniw Zespo?u Szk? w Komornie. W ramach programu "M?odzie? w dzia?aniu" uczniowie  z Zepo?u Szk? w Komornie, pod opiek? pana S?awomira Jakoniuka wzi?li udzia? w tygodniowym spotkaniu projektowym "S?owianie ta?cz?" w Ja?skich Koupelach ko?o Opavy.

Grup? S?owian stanowi?y uczniowskie reprezentacje z Czech, S?owacji i Polski. Podczas spotkania m?odzie? pod okiem instruktorw ta?ca Pani Mrii emli?kovej ze S?owacji oraz Pana Julio Cesar Toledo Hernandez z Kuby poznawa?a tajniki ta?cw s?owia?skich i dla odmiany latynoameryka?skich. Ka?de warsztaty taneczne pokazywa?y m?odzie?y r?norodno?? ta?cw etnicznych oraz podobie?stwa i zach?ca?y do doskonalenia technik tanecznych. Spotkaniu sprzyja?a wiosenna aura. W przerwach w ta?cu m?odzie? mia?a okazj? zwiedzi? Opav?, skansen w Ro?nowie oraz Park linowy na Kru?berku. Wycieczki w gry, zaj?cia sportowe sprzyja?y integracji grupy projektowej.
By?o to pierwsze taneczne spotkanie S?owian. Kolejne zaplanowano na marzec 2016 i nast?pne wakacje.

Poprawiony: czwartek, 11 czerwca 2015 09:40
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji