PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
czwartek, 11 czerwca 2015 09:38

Innowacyjny gospodarz szkolenie w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Uczniowie z technikum mechanizacji rolnictwa w Komornie uczestniczyli
w stacjonarno-warsztatowym szkoleniu organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (okolice Warszawy). Szkolenie pt. Chw byd?a mi?snego szans? rozwoju gospodarstw rolnych odby?o si? w dniach 29-30 kwietnia 2015r.
Tematyka wyk?adw obejmowa?a stan i perspektywy produkcji byd?a mi?snego w Polsce, nowoczesne zarz?dzanie stadem, organizacja opasu byd?a w oparciu o krzy?owanie rasami mi?snymi oraz mo?liwo?ci wykorzystania funduszy pomocowych (promowanie byd?a mi?snego). Punktem kulminacyjnym drugiego dnia szkolenia by?a wizyta w gospodarstwie zajmuj?cym si? hodowl? byd?a mi?snego. By?y to informacje niew?tpliwie potrzebne naszym m?odym gospodarzom chc?cym
w przysz?o?ci zosta? na opolskiej wsi i zaj?? si? nowoczesnym gospodarowanie. Nie mog?o zatem zabrakn?? tam rwnie? naszych uczniw. Uczniw z zami?owaniem do rolnictwa oraz id?cych z duchem czasu.
Organizatorem wyjazdu studyjnego by? pan Andrzej Cicho? nauczyciel przedmiotw zawodowych.
Doda?: Andrzej Cicho?

Poprawiony: wtorek, 25 sierpnia 2015 14:44
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji