Sukces Karoliny Kabot PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
poniedziałek, 20 marca 2017 17:06

Uczennica Gimnazjum w Komornie zosta?a uhonorowana nagrod? Marsza?ka Wojewd?twa

Nazywam sie Karolina Kabot. Jestem uczennic? klasy drugiej Gimnazjum w Zespole Szk? w Komornie. Moje ulubione przedmioty to chemia i biologa, oba sa trudne ale ciekawe.W przysz?o?ci chcia?abym kontynuowac nauke w Liceum, najchetniej na profilu biologiczno-chemicznym, dlatego, ?e moim marzeniem jest studiowa? medycyn?.

 

 

 

 

 

Dodatkowo, poza nauka w szkole chodze na dodatkowe  zaj?cia z j?zyka angielskiego, oraz gram w M?odziezowej Orkiestrze D?tej w Pokrzywnicy. Pi?? lat temu uko?czy?am ognisko muzyczne w szkole muzycznej- moim instrumentem by? klarnet. Raz w tygodniu pomagam w o?rodku kuratorskim- pomoc innym jest dla mnie wa?na i daje mi duzo satysfakcji.

W tym roku uda?o mi si? zdobyc stypendium naukowe Marsza?ka Wojewdztwa; jest to stypendium unijne " Wspieramy Najlepszych".  Z ponad 1700 nades?anych wnioskw wybrano 300 osb, ktre b?d? otrzymywac comiesieczne stypendium w wysoko?ci 10x 300z?otych. We wniosku stypendialnym nale?a?o poda? cele na ktre chce sie wydac pieni?dze- ja chcia?abym  szkolic sie na dodatkowych zaj?ciach z j?zykw oraz ucz?szczac na kurs przygotowawczy z biologii i chemii. warunkiem przyznania stypendium by?y tak?e bardzo dobre oceny w szkole- moja ?rednia w klasie pierwszej-5.6, pozwoli?a mi byc w?rd nagrodzonych. W moim przypadku moge uczciwie powiedzie?,?e " nauka pop?aca"

Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 17:19
 

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji