Wiadomo?ci
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
wtorek, 24 marca 2015 20:37

W poniedzia?ek tj. 23 marca 2015 r. w Zespole Szk?  w Komornie odby? si? mecz finalistw mistrzostw szko?y w siatkwce z reprezentacj? nauczycieli.

Poprawiony: poniedziałek, 18 maja 2015 12:55
Więcej…
 
M?odzie? w dzia?aniu w Czechach 7-14.02.2015 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
niedziela, 15 lutego 2015 18:47

W dniach 7-14 lutego 2015 r. grupa m?odzie?y z Zespo?u Szk? w Komornie pod opiek? mgr. S?awomira Jakoniuka wzi??a udzia? w projektowym spotkaniu  w Republice Czeskiej w ramach  programu Erasmus +. Z partnerskimi szko?ami z Opavy i Levic na S?owacji  realizowano projekt  "Wsplny wst?p do rolnictwa" w ramach  akcji "M?odzie? w dzia?aniu".

Poprawiony: niedziela, 15 lutego 2015 18:53
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez S?awek   
czwartek, 15 stycznia 2015 19:47

Obz m?odzie?owy w  ramach projektu ERASMUS +

TRADYCYJNE- NIETRADYCYJNE WSPLNE GOSPODAROWANIE

dziar (S?owacja) 22-29.11.2014

Grupa m?odzie?y Zespo?u Szk? w Komornie , wraz z opiekunem, oraz z kolegami z Czech i S?owacji uczestniczy?a w dzia?aniach zorganizowanych w ramach obozu m?odzie?owego. Wsplne dzia?ania dotyczy?y poznania regionu S?owacji,

Poprawiony: niedziela, 01 lutego 2015 19:35
Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez admin   
piątek, 13 lutego 2015 16:29

 

Dnia 02. lutego 2015 roku odby? si? etap miejsko/gminny Wojewdzkiego Konkursu Matematycznego.

Z przyjemno?ci? informujemy,  ?e ucze? naszej szko?y Rafa? ?yczko zaj?? I miejsce i zakwalifikowa? si? do fina?u wojewdzkiego zdobywaj?c 94% punktw.

Gratulujemy!

Poprawiony: piątek, 13 lutego 2015 16:40
 

Kolejny wyjazd studyjny uczniw technikum Bawaria (Niemcy).

Uczniowie technikum mechanizacji rolnictwa w dniach 26-28 pa?dziernika 2014r. uczestniczyli w kolejnym wyje?dzie studyjnym. Celem wyjazdu by?o zwiedzenie oraz poznanie sposobu funkcjonowania jednego z wi?kszych zak?adw produkuj?cych ci?gniki rolnicze Fendt w Marktoberdorf (zako?czonym jazdami prbnymi), a tak?e uczestniczenie w specjalistycznych zaj?ciach w rolniczym centrum szkoleniowym Landmaschinenschule Landsut-Shonbrunn.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 19

Migawki

Na stronie ZSK umieszczony jest nowy plan lekcji